Erhverv
Økonomiske og miljøvenlige energiløsninger siden 1980

Væske til vand

En væske/vand-varmepumpe kaldes også en jordvarmepumpe, og består af et slangesystem, der er gravet ned i jorden i ca. én meters dybde. Disse jordslanger er forbundet med en jordvarmepumpe, der er placeret inde i den tilhørende bygning. Energien fra jorden optages i væsken i jordslangesystemet, som via jordvarmepumpen overføres direkte til bygningens centralvarmesystem eller varmtvandsbeholder.

Andre muligheder

Det er desuden også muligt, med Klimadans produkter, at udnytte solens energi gennem søvand og lodrette boringer. Med en søvarmepumpe hentes den solenergi, der er lagret i søvandet, ved hjælp af en kollektor, som sænkes ned på bunden af søen. Kollektoren lægges på søens eller vandløbets bund, hvor den holdes på plads ved hjælp af lodder. Derudover er princippet det samme som for jordvarme.

Hvis der ikke er jordareal nok omkring boligen til at opnå tilstrækkelig opsamling af varme, kan der, hvis jordbundsforholdene tillader det, laves en boring vertikalt på grunden. Slangen vil så ligge dybt i boringen og hente den nødvendige varme.