Erhverv
Økonomiske og miljøvenlige energiløsninger siden 1980

Varmepumpe - driftsikkerhed og lave varmeomkostninger med en vedvarende energiløsning

En Thermia varmepumpe med høj kapacitet fra Klimadan vil effektivt reducere dine varmeomkostninger og samtidig give dig en driftssikker og bæredygtig energiløsning. Den kræver næsten ingen vedligeholdelse og er meget miljøvenlig.

En varmepumpe er en klog energiløsning

En højkapacitets varmepumpe fra Klimadan udnytter den gratis energi, der er findes i jorden, vandet og luften. Ved at indvinde og udnytte denne frie energi kan du reducere dine omkostninger til opvarmning og varmt vand. I nogle tilfælde med mere end 75 procent. En varmepumpe er klassificeret som vedvarende energi, hvilket garanterer en bæredygtig og fremtidssikret løsning.

En varmepumpe klarer sig selv

En højkapacitets varmepumpe fra Klimadan kræver minimal vedligeholdelse. Varmepumpen kører hele tiden, og hvis det usandsynlige skulle ske - at noget går galt - finder du øjeblikkeligt ud af det via en sms- eller e-mail-advarsel. Dette giver dig fuld kontrol, uanset hvor du befinder dig.

Varmepumpen dækker alle behov        

Højkapacitets varmepumper kan producere varme, varmt vand og behagelig køling i forskellige dele af bygningen, og de er tilgængelige med effekter fra 20 kW op til 336 kW (kaskadekobling).  Effekter over 1.000 kW kan opnås ved etablering af 3-4 kaskader af hver 8 varmepumper.
Takket være et stort antal færdigt konfigurerede systemløsninger samt muligheden for at tilpasse anlægget til de forhold, der gælder på din ejendom, har du garanti for en effektiv varmepumpe-løsning.

Udnyt dit eksisterende system    

Hvis du allerede har et velfungerende varmesystem (f.eks. gas, fastbrændsel, oliefyret eller fjernvarme) kan du bevare det sideløbende med varmepumpe-systemet. Varmepumpen sluttes simpelthen til det eksisterende system og overtager hele kontrollen med det. Den gamle varmekilde kan så fungere som supplement til en varmepumpe ved at sørge for ekstra varme på årets koldeste dage.

Kvalitetsikret til det lange stræk    

En højkapacitets varmepumpe fra Klimadan er kvalitetssikret til det lange løb og Thermia har 35 års erfaring med udvikling og fremstilling af varmepumper, som er gennemprøvede i det hårde nordiske klima.

Så meget kan du spare med en varmepumpe

Illustrationen viser bygningens samlede energiforbrug fra opvarmning og varmt vand. Det blå felt viser den energi, der bruges til at køre en varmepumpe. Beregningen blev foretaget for en bygning på 1.000 kvadratmeter i et år med gennemsnitsvejr.

Der findes mange forskellige energikilder

Der findes forskellige former for varmepumpe-løsninger, der er navngivet, alt efter hvilken varmekilde der anvendes. En varmepumpe er således selve hjertet i løsningen, men det er forskelligt hvorvidt der anvendes varme fra jorden, vandet eller luften.

Du kan se hvordan hver enkelt løsning fungerer ved at klikke på billederne nedenfor.

Vertikal jordvarme til ErhvervJordvarme til ErhvervLuft til Vand varmepumpe til ErhvervVentilationsvarmepumpe til Erhverv

Grundvandsvarmepumpe til ErhvervProcesvarmepumpe til ErhvervSolvarme til ErhvervVarmepumper med energitag fra ICOPAL

Læs mere om varmepumper til Erhverv

I vores brochure "Energiløsninger til erhvervsbyggeri og industri" kan du læse mere om vores energiløsninger