Landbrug
Økonomiske og miljøvenlige energiløsninger siden 1980

Sådan fungerer det

Overskudsvarmen fra stalden opvarmer vandet i ”varmeoptageren”, dette vand pumpes så gennem ”varmepumpen”. Der sker herved en afkøling af vandet, og energien fra denne afkøling transporteres via varmepumpen til en højere temperatur, så den kan bruges til opvarmning af vandet i ”varmtvandsbeholderen”, eller til husopvarmning ”radiatorer/ gulvvarme.

Eksempel:

Ejendommens nuværende olieforbrug 15.000 liter/år.
1.500 mtr. gylleslanger under gyllekanalerne
Årlig besparelse ca. 55.000 kr.
Tilbagebetalingstid ca. 3 år.