Landbrug
Økonomiske og miljøvenlige energiløsninger siden 1980

Sådan fungerer det

Løsningen består af en varmepumpe, der forbindes med en varmeoptager. Varmeoptageren er udformet således,
at ventilationsluften ledes forbi varmeoptagerens køleslanger, som på denne måde optager energi fra ventilationsluften.

Da det udelukkende er udsugningsluften der køles på, optages der ikke energi fra staldluften og derfor sænkes temperaturen ikke i stalden. Det opvarmede vand fra optageren cirkuleres tilbage til varmepumpen, hvor energien overføres til staldens centralvarmesystem.

 

Eksempel:
Ejendommens nuværende olieforbrug 15.000 liter/år.
4 stk varemoptagere under ventilation.
Årlig besparelse ca. 55.000 kr.
Tilbagebetalingstid ca. 3 år.