Landbrug
Økonomiske og miljøvenlige energiløsninger siden 1980

Miljøteknologi pulje 2014

Natur og Erhvervsstyrrelsen åbner for en ny tilskudspulje for ansøgning om tilskud til miljøteknologi. Tilskudsordningen har til formål at fremme brugen af miljøteknologi i landbruget.

Vores løsninger

Klimadan har mere end 33 års erfaringer med vedvarende energiløsninger til landbruget. Vi er specialister i varmepumpeløsninger og kan tilbyde forskellige former grøn miljøteknologi. Gyllekøling er et godt bud på en miljøteknologi hvor grøn energi anvendes i stedet for fossilt brændsel til grøn energi.

Klimadans løsninger er udviklet til det hårde miljø i produktionen og er designet til at holde i mange år. Vores løsninger kan anvendes til både nye og eksisterende produktioner og vore varmepumper er designet til at kunne spille sammen med det eksisterende varmeanlæg.

Hvem kan søge Miljøteknologi puljen?

Ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter kan komme i betragtning til Miljøteknologiordningens investeringstilskud.

Det er en betingelse, at projektet gennemføres på ansøgerens egen eller forpagtede bedrift, og at ansøgeren er ansvarlig for at gennemføre projektet. Der skal være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages.

Hvad kan man søge tilskud til?

Hvor meget kan man få i tilskud?

Tilskuddet under ordningen kan maksimalt udgøre 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Hvor stor er puljen?

Der er afsat en pulje på 40 mio. kr. i 2014.

Hvornår skal man søge?

I 2014 vil der være to ansøgningsrunder, hvoraf den første åbner d. 1 maj og lukker igen d. 3. juni. Anden runde starter i august. Klimadan vejleder gerne mht. ansøgning, det eneste du skal gøre er, at udfylde vores kontaktformular. Klik her

 

 

 

 

Kontakt os

Få en uforpligtende snak omkring dine muligheder for tilskud. Klik her

Få mere information omkring tilskudsordningen

Faktaark om miljøteknologipuljen