Om Klimadan
Økonomiske og miljøvenlige energiløsninger siden 1980
<< Tilbage til oversigt

Varmepumpen fører stadig foran oliefyret

17 marts 2015, Varmepumpen fører stadig foran oliefyret

At fokusere på de faldende oliepriser, når man overvejer at skifte oliefyret ud med en varmepumpe, er som at tage udgangspunkt i vejret i dag, hvis man prøver at forudse vejret til sommer, mener Klimadan A/S, som er landet største installatør af varmepumper til private og erhvervslivet. Varmepumpen fører stadig foran oliefyret trods prisfald på fyringsolie.

Forbrugerne har måske fået det indtryk, at et oliefyr nu er blevet en billig opvarmningsform sammenlignet med en varmepumpe. Den seneste tids mediedækning af afskaffelsen af den omdiskuterede forsyningssikkerhedsafgift (1/1 2015) kombineret med de faldende oliepriser på verdensplan har ført til en noget ensidet og unuanceret fremstilling af varmepumper som alternativ til oliefyr, mener Klimadan A/S, der er landets største installatør af varmepumper.

”At fokusere på de faldende oliepriser, når man overvejer at skifte oliefyret ud med en varmepumpe, er som at tage udgangspunkt i vejret i dag, hvis man prøver at forudse vejret til sommer”, lyder det fra Søren N. Andersen, direktør i Klimadan A/S.

Få et kvalificeret bud på varmeøkonomien
Med afsæt i dagspriserne på energi er det korrekt, at en varmepumpe nu kun er 2,8 gange billigere pr. kWh varme end et oliefyr. Tager man derimod udgangspunkt i standardpriser fra Energistyrelsens energistatistik, som laves årligt, så er en varmepumpe 3,5 gange billigere pr. kWh end et oliefyr. Olieprisen er meget foranderlig, hvilket de fleste nok kan nikke genkendende til. Faktisk bliver et udsving på blot 70 øre til et helt år i tilbagebetalingstid i Energistyrelsens gennemsnits parcelhus med oliefyr.
”De to måder at regne på er hver især helt korrekte, men det er vores fornemste opgave som installatør at give et så kvalificeret bud som muligt på den fremtidige udvikling i energipriserne i de beregninger, vi laver til vores kunder. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i standardpriserne fra Energistyrelsen, hvorpå der tillægges en forventet årlig stigning i energipriserne i anlæggets levetid. På den måde kommer vi frem til et kvalificeret bud på økonomien i kundens løsning”, siger Søren N. Andersen.

Oliefyr er dyrest
Uagtet faldende oliepriser og beregningsmetode er det ifølge Klimadan A/S stadig meget attraktivt at udskifte sit eksisterende oliefyr med en varmepumpe.
”Det er vigtigt at slå helt fast, at det nuværende prisfald på olie ikke gør opvarmning med oliefyr til en billigere varmekilde end opvarmning med en varmepumpe”, siger Søren N. Andersen og uddyber:
”Typiske tilbagebetalingstider ved udskiftning af et ældre oliefyr til en varmepumpe i et parcelhus ligger på 5 - 7 år, når man tager udgangspunkt i Energistyrelsens standardpriser og en årlig prisstigning i energipriserne. Sat lidt på spidsen svarer det faktisk til en simpel forrentning på 15-20 % p.a. Det ser man ikke mange steder”.

Varmepumpe er mindre følsom over for prisstigninger
Ingen kan med sikkerhed forudse udviklingen i de fremtidige energipriser.
”Ser man historisk på bare de seneste 10 år, er det kun gået en vej, op. En måske overset fordel ved en varmepumpe, som kan give lidt ro i sindet, når man taler om den fremtidige udvikling i energipriser, er, at den er mindre følsom over for prisstigninger. Faktisk kan elprisen stige to til tre gange så meget i forhold til olieprisen, før forbrugeren vil mærke den samme udgift”, fremhæver Søren N. Andersen.

FAKTABOKS: Derfor vinder en varmepumpe over oliefyret. En række punkter er vigtige at tage med i betragtningen:

  • En varmepumpe er på grund af dens høje virkningsgrad - typisk mellem 300 og 500 % - væsentligt mindre følsom over for eventuelle prisstigninger end et oliefyr. Faktisk kan elprisen stige to til tre gange som meget i forhold til olieprisen, før forbrugeren vil mærke den samme udgift.
  • Reduceret elafgift på 41,9 øre/kWh ex. moms ved brug af varmepumpe til opvarmning (gældende for forbrug over 4.000 kWh, hvilket svarer til et normalt husstandsforbrug generelt).
  • Elprisen er på det laveste niveau i ti år.
  • Tilskud til udskiftning af oliekedel til varmepumpe på op til 18.000 kr. for et stort enfamiliehus.
  • Det historisk lave renteniveau gør det muligt at finansiere varmepumpen med meget attraktive energilån.
<< Tilbage til oversigt

Ring på tlf. 9627 7070

og hør hvordan du kan spare penge og samtidig skåne miljøet med en varmepumpe.

Beregne din besparelse 

ved skift til en luft til vand varmepumpe

ved skift til et jordvarmeanlæg