Om Klimadan
Økonomiske og miljøvenlige energiløsninger siden 1980
<< Tilbage til oversigt

Varmepumpen vinder stadig over oliefyret!

21 januar 2015, Varmepumpen vinder stadig over oliefyret!

Det er stadig attraktivt at udskifte oliefyret med en varmepumpe på trods af afskaffelsen af forsyningssikkerhedsafgiften og faldende oliepriser, dokumenterer Klimadan A/S, som er landet største installatør af varmepumper til private og erhvervslivet.

 

Forbrugerne har måske fået det indtryk, at et oliefyr nu er blevet en billig opvarmningsform sammenlignet med en varmepumpe. Den seneste tids mediedækning af afskaffelsen af den omdiskuterede forsyningssikkerhedsafgift (1/1 2015) kombineret med de faldende oliepriser på verdensplan har ført til en noget ensidet og unuanceret fremstilling af varmepumper som alternativ til oliefyr, mener Klimadan A/S, der er landets største installatør af varmepumper.
”Det svarer til, at man argumenterer for, at der med de nuværende oliepriser er en god driftsøkonomi i f.eks. en gammel amerikanerbil, som kører få kilometer pr. liter. Det er jo ganske rigtigt blevet billigere at fylde tanken, men det er nok kun et fåtal, som vil mene, at der er god driftsøkonomi pr. km sammenlignet med moderne biler”, lyder det fra Søren N. Andersen, direktør i Klimadan A/S.

Stigende efterspørgsel på varmepumper
Forsyningssikkerhedsafgiften, som blev indført for fossile brændsler, har hidtil tilgodeset den grønne omstilling som f.eks. jordvarme og luft/vand. Olieprisen er samtidig reduceret med ca. 10 % på det danske marked sammenlignet med priserne i starten af 2014. Disse faktorer bør naturligvis medtages i betragtningerne om udskiftning af et oliefyr til en varmepumpe. Regeringen har forbudt installation af oliefyr i nybyggeri, og det forventes, at der senere i år indgås en lignende aftale om installation af oliefyr i eksisterende byggeri i områder med adgang til kollektiv varmeforsyning. For områder, der ikke har adgang til kollektiv forsyning, foreligger der ikke nogen form for regulering. Dette betyder, at det ved enhver form for renovering vil være den økonomiske betragtning, der er afgørende for, om forbrugeren vil investere i en varmepumpe.
”Vi oplever en stigende efterspørgsel inden for specielt luft/vand varmepumper. Kunderne fokuserer på driftssikkerhed og driftsøkonomi, men i høj grad også på at sikre sig mod fremtidige prisstigninger, hvilket netop er varmepumpens styrker”, siger Søren N. Andersen.

Varmepumper udnytter den miljøvenlige vindstrøm
Hos Syd Energi blev 39 % af selskabets el i 2014 leveret fra danske vindmøller, og det er kun starten på omstillingen af vores samfund til et mere miljøvenligt energiforbrug.
”Vores vindmøller producerer mere el, end vi formår at bruge, når de snurrer rundt. Vi har simpelthen mulighed for at udnytte vores miljøvenlige vindstrøm bedre. Derfor forventer vi, at politikerne vil tilskynde til et højere elforbrug til gavn for Danmarks energiuafhængighed, den grønne omstilling og statsbudgettet. Installationen af mange flere varmepumper vil kunne sikre en langt bedre udnyttelse af vores store mængder vindstrøm, samtidig med at de sikrer en bekvem opvarmning til konkurrencedygtige priser for forbrugeren”, udtaler Ryan S. Rud, projektleder hos SE (Syd Energi).

Oliefyr er dyrest
Uagtet faldende oliepriser og afskaffelsen af forsyningssikkerhedsafgiften er det stadig meget attraktivt at udskifte sit eksisterende oliefyr med en varmepumpe, viser beregninger.
”Det er vigtigt at slå helt fast, at det nuværende prisfald på olie ikke gør opvarmning med oliefyr til en billigere varmekilde end opvarmning med en varmepumpe”, siger Søren N. Andersen og uddyber:
”Typiske tilbagebetalingstider ved udskiftning af et ældre oliefyr til en varmepumpe i et parcelhus ligger på 5-7 år – i vores beregninger forsøger vi altid at tage højde for svingende oliepriser, da faldende oliepriser, historisk set, er en midlertidig situation – derfor anvender vi standardpriser fra Energistyrelsens årlige energistatistik. På den måde forsøger vi at give vores kunder et så reelt og kvalificeret bud på den fremtidige økonomi som muligt”.

”Det er ganske enkelt stadig økonomisk attraktivt at udskifte det eksisterende oliefyr med en varmepumpe uagtet de, for nuværende, lave oliepriser. Samtidig får man som forbruger en fremtidssikret løsning, som er væsentligt mindre følsom over for eventuelle stigninger i energiprisen”, siger Søren N. Andersen, direktør i Klimadan A/S.

Derfor vinder en varmepumpe over oliefyret. En række punkter er vigtige at tage med i betragtningen:

Faktaboks
En varmepumpe er på grund af dens høje virkningsgrad - typisk mellem 300 og 500 % - væsentligt mindre følsom over for eventuelle prisstigninger end et oliefyr. Faktisk kan elprisen stige to til tre gange som meget i forhold til olieprisen, før forbrugeren vil mærke den samme udgift.
Reduceret elafgift på 41,9 øre/kWh ex. moms ved brug af varmepumpe til opvarmning (gældende for forbrug over 4.000 kWh, hvilket svarer til et normalt husstandsforbrug generelt).
Elprisen er på det laveste niveau i ti år.
Tilskud til udskiftning af oliekedel til varmepumpe på op til 18.000 kr. for et stort enfamiliehus.
Det historisk lave renteniveau gør det muligt at finansiere varmepumpen med meget attraktive energilån.

 

<< Tilbage til oversigt

Ring på tlf. 9627 7070

og hør hvordan du kan spare penge og samtidig skåne miljøet med en varmepumpe.

Beregne din besparelse 

ved skift til en luft til vand varmepumpe

ved skift til et jordvarmeanlæg