Om Klimadan
Økonomiske og miljøvenlige energiløsninger siden 1980

Enerigselskabernes energispareindsats

Klimadan medvirker aktivt til den grønne omstilling ved at være en del af Energiselskabernes energispareindsats.

Energispareindsatsen er baseret på aftalen mellem Energi-, forsynings- og klimaministeriet samt net- og distributionsselskaberne, indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie, om selskabernes energispareindsats af 16. december 2016. Ligeledes er energispareindsatsen defineret i bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energisparreydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Energispareaftale indgåes inden kunden og Klimadan indgår bindende aftale om realisering af den/de energibesparelser, som er omfattet af denne aftale.

Klimadan overdrager en given energispareaftale med slutkunden til én af de oplistede aftalepartnere. Hverken kunden eller Klimadan kan aflevere energibesparelsen til andre selskaber.

Klimadan har i øjeblikket aftaler med følgende selskaber:

KONSTANT Net A/S

Ålborg Energicenter A/S