Privat
Varmepumper og jordvarme - økonomiske og miljøvenlige energiløsninger siden 1980

Installation

Installation af en varmepumpe trin for trin

I Klimadan beskæftiger vi kvalificerede personer i hele kæden - fra produktion til færdig installation. Når det gælder installationen, er det forhandleren, der har det overordnede ansvar.

Arbejdet udføres normalt forholdsvis hurtigt - ofte inden for få dage. Normalt vil du opleve, at der bliver slukket for varmen i et par timer, hvorefter varmepumpen overtager styringen.

Klimadan er specialister i fremstilling af geotermiske varmepumper. Derfor skal vores forhandlere også være specialister i at installere vores produkter. Nedenfor kan du se, hvordan en typisk varmepumpeinstallation bliver udført - trin for trin.

Det valgte eksempel refererer til en jordvarmepumpe.

  1. Klimadans forhandlere har altid det overordnede ansvar for installationen. De vælger selv kyndige underentreprenører på de områder, hvor det er nødvendigt - f.eks. til elektriske tilslutninger og nedgravning af jordslanger.
  2. Gravearbejdet begynder så snart entreprenørfirmaet ankommer. De udfører nedgravning af slanger og brønde, ligesom de reetablerer jorden bagefter.
  3. Arbejdet inde i huset begynder med at fjerne den gamle kedel (ved udskift).
  4. Den nye varmepumpe sættes på plads og tilsluttes jordslangerne.
  5. Herefter tilsluttes varmepumpen til radiatorer, gulvvarme og varmt vand.
  6. Når varmepumpen er installeret vil forhandleren give dig en grundig gennemgang af anlægget og vise dig, hvordan du betjener din nye varmepumpe.
Beregn din besparelse her og nu
Beregn din besparelse her og nu

En varmepumpe fra Klimadan er hurtigt tjent ind, selvom det koster noget at etablere. Samtidig sparer du miljøet for en stor mængde CO2 - det kalder vi en win-win situation. Beregn her...

Læs mere
Har du spørgsmål
Har du spørgsmål

Så er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på 9627 7070. Vi har stor ekspertise indenfor området, og vi er kun glade for at kunne hjælpe.

Læs mere