Privat
Økonomiske og miljøvenlige energiløsninger siden 1980

Produktion af varmt vand

Cirka 20 procent eller mere af en varmepumpes energiproduktion anvendes til at producere varmt vand. Derfor er det vigtigt, at der dimensioneres efter det individuelle forbrug, da varmt vand tegner sig for en stigende andel af de fleste boligers energi (vores vandforbrug stiger, mens husene bliver mere isolerede, så behovet for rumopvarmning falder). Det bliver derfor stadig vigtigere, at det varme vand produceres med en så høj årlig virkningsgrad som muligt.

Det er også vigtigt med en hurtig genopladning af varmtvandsbeholderen, så ingen behøver at vente på det varme vand. Dette skal ske med de lavest mulige driftsomkostninger, hvilket afspejler sig i Klimadans varmepumper.

TWS teknologi fra Thermia

TWS (Tap Water Straticifation) er en patenteret varmeteknologi til produktion af varmt brugsvand udviklet af Thermia og den betyder at det varme brugsvand produceres hurtigere og ved en højere temperatur end med traditionelle teknikker.

HGW teknologi fra Thermia

HGW (Hot Gas Water heater) er en patentanmeldt varmeteknologi udviklet af Thermia hvor man udnytter rumopvarmningen til også at producere varmt brugsvand. Resultatet er at når varmepumpen opvarmer dit hjem, producerer den samtidig varmt brugsvand.

TWS teknologi

HGW teknologi