Privat
Varmepumper og jordvarme - økonomiske og miljøvenlige energiløsninger siden 1980

Virkningsgrad

Virkningsgraden - også kaldet COP (Coefficient of Performance) - er et udtryk for effektiviteten af varmepumpen under forudbestemte betingelser. Dvs. COP er ikke en gennemsnitlig beregning af virkningsgraden set over et år.

Årsvirkningsgraden - også kaldt SCOP (Season Coefficient of Performance) eller på dansk ÅCOP - er i modsætning til COP, den gennemsnitlige beregning af virkningsgraden set over et år. SCOP er derfor den bedste indikator til at vurdere, hvor effektiv en varmepumpe er.

SCOP er et langt mere retvisende mål for en varmepumpes effektivitet, da man udregner gennemsnittet af hele året i både de varme sommermåneder og den kolde vinterperiode.

De fleste producenter vælger at rapportere varmepumpens effektivitet som COP (Coefficient Of Performance).

Vær opmærksom når du sammenligner værdier

Du er nødt til at være forsigtig, når det handler om effektivitet. En høj COP-værdi målt ved særlige betingelser, uden at tage højde for energiforbrug af alle systemkomponenter - såsom cirkulationspumper - kan give tilsyneladende høje værdier.

En COP-værdi kan udregnes med udgangspunkt i mange forskellige temperatursæt (inde-/udetemperaturer). Derfor er det vigtigt, at du sammenligner COP’værdier ud fra de samme forudsætninger.

Den faktiske virkningsgrad

Selvom SCOP er mest retvisende, er den dog stadig en teoretisk udregnet værdi, som ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden. Bygningens størrelse, geografiske placering og hvor mange mennesker der bor i den, er nogle af de faktorer, der påvirker det overordnede billede.

Vi har mere end 35 års erfaring og over 8.000 løsninger i drift
Vi har mere end 35 års erfaring og over 8.000 løsninger i drift

Hos Klimadan kan vi bryste os af en enorm erfaring indenfor varmepumpeløsninger, hvilket afspejler sig i alt hvad vi foretager os. Vi kalder det grøn tryghed!

Læs mere
Beregn din besparelse her og nu
Beregn din besparelse her og nu

En varmepumpe fra Klimadan er hurtigt tjent ind, selvom det koster noget at etablere. Samtidig sparer du miljøet for en stor mængde CO2 - det kalder vi en win-win situation. Beregn her...

Læs mere